สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
Laem Chabang Port Customs Office
 

ทำเนียบนายด่าน และผู้อำนวยการ

นายด่านศุลกากรแหลมฉบัง


นายนิพนธ์  ปรุงอาวุธ                          พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536

นายชัชวาล  เหล่าสินชัย                      พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540

นายธนา  แก้วเรือน                              พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542

นายสุริยา  สุขอนันต์                            พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544

นายพิชัย  หาญตะล่อม                        พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2544

นายพิสิฏฐ์  ฉัตรวชิระวงษ์                    พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545  


ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

นายมานะ  หลักทอง                             พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548

นายสุนทร  ศรีแสงฟ้า                           พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549

นายสมศักดิ์  พจน์ปฏิญญา                    พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

นายยุทธนา  หยิมการุณ                        พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

นายไพศาล  ชื่นจิตร                             พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555

นายศักดิ์  ยศธแสนย์                            พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

นายสัมพันธ์  จารุรัตนานนท์                  พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์                         พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2560

นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์                        พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

นายนิมิตร แสงอำไพ                            พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563

นายถวัลย์ รอดจิตต์                              พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564
           นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์                       พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2565 11:57:21
จำนวนผู้เข้าชม : 15,237
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เลขที่ 919 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-407777
อีเมล์ : 71000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ