สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
Laem Chabang Port Customs Office
 

ประกาศใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25677 กุมภาพันธ์ 2567 17:08:0687
2 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256625 มกราคม 2567 10:17:0794
3 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256627 ธันวาคม 2566 09:53:47144
4 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256613 พฤศจิกายน 2566 14:05:15221
5 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256613 พฤศจิกายน 2566 14:04:41129
6 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256620 กันยายน 2566 09:55:24262
7 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256611 กันยายน 2566 09:49:51216
8 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256610 สิงหาคม 2566 11:54:20250
9 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256610 สิงหาคม 2566 11:51:24198
10 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256610 สิงหาคม 2566 11:48:17166
11 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 2566 15 พฤษภาคม 2566 11:04:21291
12 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 2566 15 พฤษภาคม 2566 11:03:54172
13 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256620 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:55354
14 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256530 มกราคม 2566 11:47:01250
15 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256530 มกราคม 2566 11:45:43202
16 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25659 พฤศจิกายน 2565 11:03:36310
17 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 25659 พฤศจิกายน 2565 11:02:36248
18 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256516 กันยายน 2565 14:05:03269
19 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256529 สิงหาคม 2565 16:14:56285
20 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256529 สิงหาคม 2565 16:14:26215
21 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256529 สิงหาคม 2565 16:09:41191
22 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 256525 พฤษภาคม 2565 14:49:57413
23 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256525 พฤษภาคม 2565 14:37:14389
24 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 256510 มีนาคม 2565 09:47:05347
25 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256525 กุมภาพันธ์ 2565 09:53:37308
26 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256425 กุมภาพันธ์ 2565 09:52:53318
27 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25649 ธันวาคม 2564 10:12:23311
28 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 25649 ธันวาคม 2564 10:10:41203
29 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25649 ธันวาคม 2564 10:09:57347
30 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 2564 13 กันยายน 2564 16:31:55443
31 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256419 สิงหาคม 2564 11:16:02427
32 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 2564 11 มิถุนายน 2564 10:01:14405
33 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 25642 มิถุนายน 2564 15:50:04322
34 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25649 เมษายน 2564 13:47:27445
35 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25649 มีนาคม 2564 11:56:51400
36 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25648 กุมภาพันธ์ 2564 16:08:33463
37 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256315 มกราคม 2564 16:05:41484
38 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25639 ธันวาคม 2563 17:17:38467
39 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256311 พฤศจิกายน 2563 11:01:43478
40 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256311 พฤศจิกายน 2563 11:01:04477
41 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256314 กันยายน 2563 16:16:29617
42 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256314 กันยายน 2563 16:15:44412
43 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256313 กรกฎาคม 2563 10:48:55708
44 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 25635 มิถุนายน 2563 14:11:29670
45 แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาก่อนงดรับปฏิบัติพิธีการ4 มิถุนายน 2563 10:36:21858
46 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 25634 มิถุนายน 2563 10:32:13375
47 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25633 เมษายน 2563 11:18:44360
48 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25636 มีนาคม 2563 14:51:08368
49 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25637 กุมภาพันธ์ 2563 16:05:51469
50 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 25628 มกราคม 2563 14:05:30460
51 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25626 ธันวาคม 2562 14:59:33483
52 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25626 พฤศจิกายน 2562 10:37:25489
53 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256211 ตุลาคม 2562 12:00:28510
54 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 2562 4 กันยายน 2562 16:47:26515
55 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 25626 สิงหาคม 2562 16:21:42686
56 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 25623 กรกฎาคม 2562 11:32:49551
57 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 25625 มิถุนายน 2562 16:23:09582
58 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 2562 7 พฤษภาคม 2562 15:26:072,669
59 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25624 เมษายน 2562 14:38:24683
60 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25628 มีนาคม 2562 14:01:55561
61 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256222 กุมภาพันธ์ 2562 11:01:44563
62 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256123 มกราคม 2562 10:29:48495
63 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256115 มกราคม 2562 16:23:12529
64 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:26:11582
65 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:26:01582
66 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:25:471,220
67 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:25:29435
68 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14:25:07438
69 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:23:38459
70 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:22:11425
71 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:21:53460
72 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:20:55571
73 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 2560 28 สิงหาคม 2561 09:29:01341
74 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:28:10339
75 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256028 สิงหาคม 2561 09:26:22341
76 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:25:39374
77 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256128 สิงหาคม 2561 09:24:31490
78 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:21:03665
79 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค 256028 สิงหาคม 2561 09:20:40441
80 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256028 สิงหาคม 2561 09:20:10389
81 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 2560 28 สิงหาคม 2561 09:05:10314
82 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25603 สิงหาคม 2561 11:25:191,158
83 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25603 สิงหาคม 2561 11:25:09710
84 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25603 สิงหาคม 2561 11:24:34654
ผลลัพท์ทั้งหมด 84 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เลขที่ 919 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-407777
อีเมล์ : 71000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ